Autor: Grażyna Dzida

Wakacyjne staże zawodowe

Dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II wakacje, to nie tylko wypoczynek, ale również czas nabywania praktycznych umiejętności zawodowych. Od 30 czerwca ponad 60 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum rozpoczęło miesięczne staże zawodów realizowane w ramach projektu „Nowoczesna edukacja zawodowa – gwarancją sukcesu.” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Celem nadrzędnym staży jest zaspokojenie potrzeb zawodowych uczestników, które będą miały pozytywny wpływ na dalszy rozwój zawodowy oraz zwiększenie mobilności na rynku pracy. Uczniowie otrzymują stypendia stażowe, ubrania robocze, posiłek oraz zwrot kosztów dojazdu. Stażyści mają swoich opiekunów w przedsiębiorstwach, którzy odpowiadają za realizację autorskich programów stażowych. Każdy uczeń wyposażony jest przez szkołę w dzienniczek stażu, w którym odnotowuje zrealizowane treści programowe. Uczniowie kształcący się w zawodach: ślusarz, mechanik, mechanik pojazdów samochodowy, fryzjer, budowlaniec, informatyk, kucharz, hotelarz - odbywają staże w następujących firmach:

 * AESCULAP CHIFA SP. Z O.O. B.BRAUN GROUP FABRYKA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH CHIFA.

* USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE TADEUSZ KULENTY

* STUDIO FRYZJERSKIE „KAIROS”

* FIRMA HANDLOWA „KOMA” AUTO - SERWIS

* AUTO – HIT FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA

* KRIS – AUTO

* BAR UNIWERSALNY „RELAX”

* RESTAURACJA TERCET

* HOTEL DE SILVA SP. Z O.O. WARSZAWA

* FIRMA KOMPUTEROWA „ZETO” SP. Z O. O. LUBLIN

Właścicielom i dyrekcji wyżej wymienionych firm dyrekcja ZSP składa podziękowania za pomoc w realizacji staży zawodowych oraz stałą współpracę z tą placówką.

GALERIA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
Projekt "Nowoczesna edukacja zawodowa - gwarancją sukcesu"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.