Autor: Administrator

Wakacyjne staże zawodowePodczas tegorocznych wakacji 50 uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbywa staż zawodowy w zakładach pracy. Staże organizowane są w ramach realizowanego w szkole projektu "Nowoczesna edukacja zawodowa - gwarancją sukcesu". Staże odbywają się w następujących zawodach: mechanik, diagnosta samochodowy, informatyk, gastronom, hotelarz, stolarz i ślusarz.
Staże poprzez zwiększenie umiejętności zawodowych i interpersonalnych przyczynią się do rozwoju zawodowego uczniów. Dzięki poznaniu zasad funkcjonowania poszczególnych firm uczniowie będą mieli łatwiejszy start na rynku pracy. Natomiast pracodawcy mają możliwość poznać i sprawdzić stażystów pod kątem ich przyszłego zatrudnienia. Uczniowie odbywający staż otrzymają stypendia stażowe, odzież roboczą, posiłek oraz zwrot kosztów dojazdu.

GALERIA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
Projekt "Nowoczesna edukacja zawodowa - gwarancją sukcesu"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.