Projekt

"Nowoczesna edukacja zawodowa - gwarancją sukcesu"

 

"Nowoczesna edukacja zawodowa - gwarancją sukcesu" - to projekt opracowany przez dr Grażynę Dzida oraz mgr inż. Wiesława Paszkowskiego. Realizowany będzie od 01.01.2013 do 30.09.2015. Wartość projektu opiewa na 1 770 152,50 zł z czego wartość dofinansowania to 1 586 202,20 zł. W ramach projektu zostaną stworzone i wyposażone 2 nowe pracownie: fryzjerska i budowlana. Dodatkowo zakupione zostanie nowoczesne wyposażenie do pracowni samochodowych, informatycznych, gastronomicznych oraz hotelarskich. Uczestnicy projektu będą mogli brać udział w wielu różnych dodatkowych zajęciach, kursach i szkoleniach:

 1. Dodatkowe zajęcia praktyczne w zawodzie fryzjer
 2. Dodatkowe zajęcia zawodowe - prace budowlane wykończeniowe
 3. Dodatkowe zajęcia z rysunku budowlanego i kosztorysowania prac budowlanych
 4. Zajęcia dodatkowe - tworzenie dynamicznych stron internetowych
  1. Programowanie nowoczesnych stron internetowych
  2. Projekt designu strony www
  3. Obsługa programu Adobe Flash
  4. Tworzenie nowoczesnych animacji
 5. Zajęcia dodatkowe z obsługi gościa hotelowego
 6. Zajęcia dodatkowe - nowoczesne technologie w usługach gastronomicznych
  1. Zajęcia z carvingu i florystyki
  2. Zajęcia z cateringu i serwisu
 7. Zajęcia dodatkowe - elektronika i diagnostyka pojazdów oraz obsługa podwozi
  1. Diagnostyka pojazdów
  2. Zajęcia dające nowe umiej praktyczne z obsługi podwozi pojazdów
 8. Dodatkowe zajęcia zawodowe - produkcja mebli z płyty
 9. Zajęcia dodatkowe z języka obcego zawodowego: angielskiego i rosyjskiego
 10. Zajęcia dodatkowe z matematyki
 11. Staże zawodowe dla uczniów

Staże zawodowe odbędą się w następujących zawodach: mechanik, diagnosta samochodowy, fryzjer, informatyk, budowlaniec, gastronom, hotelarz, ślusarz i stolarz. Uczniowie odbywający staż otrzymają stypendia stażowe, odzież roboczą, posiłek oraz zwrot kosztów dojazdu.

 

GALERIA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
Projekt "Nowoczesna edukacja zawodowa - gwarancją sukcesu"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.