Kadra projektu
"Nowoczesna edukacja zawodowa - gwarancją sukcesu"

 

mgr inż. Wiesław Paszkowski współautor projektu,
koordynator projektu

mgr Małgorzata Daniluk asystent ds. logistycznych
mgr inż. Wojciech Mackiewicz asystent ds. monitoringu
i sprawozdawczości

 
GALERIA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
Projekt "Nowoczesna edukacja zawodowa - gwarancją sukcesu"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.