Autor: Ewa Osipiuk

Zajęcia dodatkowe z języka rosyjskiego zawodowegoW projekcie bierze udział 8 uczennic z czwartej klasy technikum hotelarskiego. Uczestniczki są bardzo zaangażowane i aktywne na zajęciach. Tematyka obejmuje poznanie nowoczesnych technologii informatycznych. Uczennice nabyły umiejętność obsługi kasy fiskalnej, specjalistycznego programu hotelowego oraz programu magazynowego stosowanego w gastronomii. Zajęcia obejmują również obsługę programu sprzedażowego oraz poznanie odpowiedzialności pracowników hotelu. W ramach zadania realizowane są również zajęcia praktyczne w gastronomii.

GALERIA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
Projekt "Nowoczesna edukacja zawodowa - gwarancją sukcesu"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.